۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
برنامه هاي آموزشي
 برنامه کلاسی هوشبری کارشناسی ترم 1     دانلود

برنامه کلاسی هوشبری کارشناسی ترم3    دانلود

برنامه کلاسی هوشبری کارشناسی ترم 5    دانلود

برنامه کلاسی هوشبری کارشناسی ترم 7    دانلود 


    

1

 برنامه پیشنهادی واحد های درسی رشته هوشبری ترم 2

دانلود

2

برنامه پیشنهادی واحد های درسی رشته هوشبری ترم 4

دانلود

3

برنامه پیشنهادی واحد های درسی رشته  هوشبری ترم 5

دانلود

4

برنامه پیشنهادی واحد های درسی رشته  هوشبری ترم 6

دانلود
1

برنامه پیشنهادی واحد های درسی رشته اتاق عمل ترم 3

دانلود

2

برنامه پیشنهادی واحد های درسی رشته اتاق عمل ترم 5

دانلود

3

برنامه پیشنهادی واحد های درسی رشته اتاق عمل ترم 7

دانلود
 
 برنامه امتحانی نیم سال دوم 98 
 
 
 
 
 
 
 

ردیف

نام درس

لینک دانلود

1

برنامه کلاسی اتاق عمل ترم2

دانلود

2

برنامه کلاسی اتاق عمل ترم 4

دانلود

3

برنامه کلاسی اتاق عمل ترم 6

دانلود

      
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/08
تعداد بازدید:
6487
Powered by DorsaPortal