۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
شرح وظايف واحد

شرح وظايف واحد نظارت  بر درمان

1-بازديد و نظارت بر اجراي ضوابط مربوط به مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها

2-نظارت و كنترل مراكز درماني از نظر داشتن پروانه هاي لازم

3- بررسي در زمينه شناسايي مراكز جديد التاسيس بهداشتي درماني وتنظيم گزارش  در اين زمينه

4- نظارت بر اجراي ضوابط و آيين نامه هاي تدوين شده و رعايت مندرجات آن توسط مسئولين فني مراكز درماني

5-بررسي و تنظيم مدارك مربوط به تاسيس مطب ومسئول فني مراكز خصوصي درماني

6-معرفي متخلفين به مراجع ذيصلاح و پيگيري به منظور اجراي احكام صادره از طرف مراجع قضايي

7-ارسال شكايات رسيده از مركز خصوصي به مدير شبكه و پيگيري آن

8-تهيه گزارش و آمار فعاليت هاي انجام شده بطور فصلي جهت ارائه به معاونت

9-انجام ساير امور مربوطه طبق دستور ما فوق( شامل اطلاع رساني مراكز درماني جهت پيشگيري از بيماري هاي واگير)

10- برآورد نياز مراكز پزشكي با توجه به وضع موجود و معيار هاي تعيين شده

11-ابلاغ و اجراي دقيق قوانين،آيين نامه ها،ضوابط مربوط به خدمات پزشكان،پيراپزشكان و مراكز پزشكي اعم از دولتي، خصوصي و خيريه

12-صدور تائيديه هاي مربوط به درخواست هاي پزشكان،پيراپزشكان و مراكز پزشكي طبق ضوابط و آئين نامه هاي قانوني نظير صدور گواهي اشتغال و ....

13-ارتقاء سطح آگاهي پزشكان،پيراپزشكان و ساير رده هاي درماني شاغل در بخش خصوصي با ارائه آموزشهاي حضوري و غير حضوري جهت بهينه سازي ارائه خدمات درماني

14-كسب تكليف و دستور انجام كار از مقام ما فوق

15-تحويل دفتر چه هاي گواهي فوت به پزشكان و درمانگاههاي خصوصي تحت پوشش و نظارت بر نحوه تكميل صحيح برگه هاي گواهي فوت

16- هماهنگي جهت شركت پزشكان بخش دولتي و خصوصي در سمينارنحوه تكميل صحيح برگه هاي گواهي فوت

17-بازديد مراكز درمان سوء مصرف مواد ، تهيه گزارش ، بحث و تبادل نظر با مسئولين فني جهت رفع نواقص

18-بررسي مشكلات مراكز درمان سوء مصرف مواد

19-- شركت در جلسات شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان

20- ارتقاء وضعيت آموزشي مراكز درمان سوء مصرف مواد

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/07
تعداد بازدید:
295
Powered by DorsaPortal