۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
شرح وظايف واحد

شرح وظايف امين اموال :

1-   ثبت مشخصات كامل اموال و دارايي ها در دفتر و سيستم كامپيوتري ( در صورت وجود ) بصورت شماره هاي سريالي   ( پلاك اموال ) و نصب شماره مذكور بر روي دارايي

2-    بازديد دوره اي از اموال واحد بمنظور اطمينان از نگهداري درست و مناسب از دارايي

3-   تحويل دارايي به اشخاص و نظارت بر امر تغيير و تحولات دارايي

4-  ثبت مشخصات كامل اموال و دارايي ها در دفتر و سيستم كامپيوتري ( در صورت وجود ) بصورت شماره هاي سريالي  ( پلاك اموال ) و نصب شماره مذكور بر روي دارايي

5-    رويت كالاهاي خريداري شده وتحويل وتحول كالا با حضور كارپرداز وانبار دار

6-   تطابق كالا با برگه درخواست،بررسي كالا از نظر صحت،سلامت،صدمه ديدگي ومرغوبيت با حضور كارشناس فني يا درخواست كننده كالا

7-  كنترل تعداد قطعات جانبي كالاها از نظر كيفي وكمي

8-   كسب اطلاع از جابجايي كالاها وكنترل اموال تحويل شده قبلي از نظرصحت وسلامت در قالب فرم مربوطه هنگام جابجايي كالاهاي تحويلي

9-    تحويل اموال مورد جابجايي به تحويل گيرنده جديدواخذ امضاهاي لازم

10-  به روز  رساني فرم هاي 16،صورت برداري جديد از اموال تحويلي هر شش ماه يكبار

11-    تنظيم صورت حسابهاي رسيده از روي رسيدهاي انبار وثبت مشخصات كامل اموال شامل: كشور سازنده،كارخانه سازنده،مدل،سريال،ابعاد ورنگ

12-    پيگيري مغايرتهاي احتمالي دراموال واحدهاي تابعه تاحصول نتيجه

13-   ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبني بر صحت صورتحسابهاي رسيده

14-    تنظيم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به مديريت امور مالي دانشگاه

15-    تهيه صورت حسابهاي فرستاده جهت مديريت امور مالي دانشگاه

16-    تنظيم فرمهاي فروش اموال جهت مديريت امور مالي دانشگاه

17-   در صورت سرقت اموال،گزارش به مدير واحدودر صورت كشف، كنترل از نظر سالم بودن وتحويل از اداره آگاهي

18-   اخذ مجوز خروج براي اموال تعميري از سوي مدير مربوطه وكنترل آن پس از برگشت

19- دريافت حواله انبارهاي تحويلي به واحد ها از انبار ها –تفكيك وبررسي حواله انبارهاي دريافتي وثبت در حساب بدهكاران وكسر از بدهي انبارها

20-  بررسي تراز عملياتي دارايي هاي ثابت واستهلاك انباشته

21-  شناسايي واصلاح كدهاي مصرفي واموالي كه به اشتباه در نرم افزار نظام نوين مالي تعريف گرديده است

22-  راهنمايي ورفع مشكلات رابط اموال با هماهنگي امناي اموال واحدهاي تابعه

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/04
تعداد بازدید:
316
Powered by DorsaPortal